Guy Scarozza
Optometrist (O.D.)
1680 Schrock Road
Columbus, Ohio 43229